Vera Dvale live performance

Organism, Art, Style, Black-and-white, Font

(NO)

Som vever av nattens synestesi og romlige fordypninger produserer og utgir Vera Dvale musikk via sitt fristed og studio, for venner og samarbeidspartnere for oppkobling og avkobling. For å vise vei inn i nattens tomrom skal hun spille et live-lydspor for tempelet på Verdens ende.

Nyeste utgivelse er «Garden of Feelings» som del av labelen In the Neighborhood of the Sun, the Moon and the Stars (INSMS) og kassetten of Air and Water» utgitt av Holuzam (PT). 

For mer informasjon: https://soundcloud.com/eravale

(ENG)

Vera Dvale - a seamstress of nocturnal synaesthetics, weaver of worlds of spatial immersion- is occasionally producing and releasing music. To accompany you to fade into the void of this night, she will perform a live sound track for the temple at The End of the World.

Most recent releases are «Garden of Feelings» LP on the label "In the Neighborhood of the Sun, the Moon and the Stars" (INSMS) and the tape «of Air and Water» published by Holuzam (PT). 

For more information please visit https://soundcloud.com/eravale

13. april

KL 19:00

Kurant9000

Skippergata 20, 9008 Tromsø