Tamilsk matworkshop #1 med Godfrey Manoharan + Film: முதல்வன்(1999) + matservering

29. mars

Matworkshop: KL 17:00

Mat + film: KL 19:00

Kurant9000

Skippergata 20, 9008 Tromsø

Wood, Window

(NO)

Godfrey Manoharan lærer bort tamilske kokkekunster gjennom felles matlaging inspirert av matkultur og måltider i dravidiske templer på Sri Lanka. Sammen med deltakerne vil Manoharan guide og lage mat med direkte tilknytning til tamilske hjem i Tamil Eelam og Norge. Målet er å lage maten, servere maten og spise maten før filmvisning samme dag, sammen. 

Begrenset antall deltakere (maksimum 10) Påmelding: sanjey.sureshkumar@gmail.com

Matservering + Filmvisning av Mudhulvan fra 1999 på Verdens ende

En mann aksepterer en utfordring om å fungere som statsminister i delstaten Tamil Nadu for kun en dag. Han utfører oppgaven nesten for godt for sitt eget beste, og vikles inn i nye politiske intriger. 

Tamilske retter fra matworkshop med Godfrey Manoharen serveres også til publikum før filmen.


(ENG)

Godfrey Manoharan teaches Tamil food-artistry in a joint cooking session inspired by food culture and meals within Dravidian temples in Sri Lanka. Together with the participants Manoharan will guide and cook food with a direct link to Tamil homes in Tamil Eelam and Norway, where the goal is to cook the food, serve the food and eat the food before the film screening the same day, together.

Limited number of participants (maximum 10) Registration: sanjey.sureshkumar@gmail.com


Film screening of Mudhulvan from 1999 at The End of the World

A man accepts a challenge to act as the Chief Minister of Tamil Nadu for one day only, and makes such a success of it that soon he is embroiled in political intrigue.

Tamil dishes from the food workshop with Godfrey Manoharan will be served to the audience before screening the film.


Kino for brente minner


(NO)

Gjennom utstillingsperioden viser vi tamilske filmer ukentlig i lyd- og videoinstallasjonen Verdens ende på Kurant. Filmene vil bli vist uten undertekster, og filmopplevelsen gjenspeiler den erfaringen mange har hatt med tamilsk film gjennom en oppvekst i diasporaen. Om man ikke behersker språket, må man lese filmene på en annen måte, tolke dem gjennom det reint audiovisuelle.

Cinema for burnt memories


(ENG)

Throughout the exhibition period we will screen Tamil movies in the sound and video installation The End of the World at Kurant. The movies will be shown without subtitles, and as such the viewing experience will reflect the experience of watching Tamil-language films growing up in the diaspora. If one doesn’t have the language, films must be read and understood differently, through an immersion in audiovisual storytelling techniques.