Live radio: Det norske ansvaret på Sri Lanka og kultur som forsoning + Fredrik Einevoll

Performance av Vaithehi Thayaparan

25. mars

KL 18:00

Kurant9000

Skippergata 20, 9008 Tromsø

Land lot, Sky, Tree, Plant

(NO)

SASUSU Radio inviterer til radioprogram Verdens ende #3 med Øyvind Fuglerud, Godfrey Manoharan, Stuart Robinson, Kalyany Sivagnanam.

I tredje utgave av radioprogrammet Verdens ende dykker vi dypere inn i krigen på Sri Lanka og hvilke følger norsk diplomati har hatt på øya frem til i dag. Gjennom en forhåndsinnspilt samtale med professor ved kulturhistorisk museum og sosialantropolog Øyvind Fuglerud undersøker vi det norske bidraget til fredsprosessen på Sri Lanka, og hvilke følger den har fått for den nåværende økonomiske krisen som herjer i landet. For å flytte samtalen tilbake til Norge og Verdens ende har vi med oss vår egne kokk, tamilsk aktivist og talsmann under den siste fasen i krigen i Norge, Godfrey Manoharan og førsteamanuensis ved Universitet i Tromsø og statsviter Peter Stuart Robinson. Sammen ønsker vi å se på hva norsk samfunnsansvar kan se ut som sett i etterpåklokskapen av norsk deltakelse i ulike globale konflikter.

I tillegg vil vi få en introduksjon og smakebit på tematikken for neste radioprogram som handler om tamilske kulturpraksiser i Norge gjennom Kalyany Sivagnanam, som driver Narthana Kaviyam Dans og Musikksenter for Barn og Undom i Oslo. Sivagnanam har med seg datteren og elev ved senteret, Vaithehi Thayaparan, som skal holde en danse-performance under radioprogrammet.

Kalyany Sivagnanam er en tamilsk musikk- og danselærer, initiativtaker og daglig leder for Narthana Kaviyam Dans og Musikksenter for Barn og Ungdom i Oslo. Hun er oppvokst i Tamil Eelam og i Vadsø. 

Øivind Fuglerud er professor i sosialantropologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Regionalt er hans forskningsinteresser i stor grad knyttet til Sør-Asia. Hans forskning har over lang tid vært knyttet til borgerkrigen på Sri Lanka og til det denne konflikten har ført med seg i form av etnisk nasjonalisme, politisk endring, fysisk migrasjon og aktiviteter i den tamilske diasporaen, også etter krigsavslutningen i 2009. Ved Kulturhistorisk museum er han samlingsansvarlig for museets etnografiske samling fra Pakistan, India, Bangladesh og Sri Lanka. 

Godfrey Manoharan er tamilsk aktivist, kokk, og tekstforfatter for artisten Steven Manoharan. Manoharan var talsmann for tamilere i Norge som demonstrerte i sluttfasen av det srilankiske folkemordet i 2009. Gjennom hans tamilske pop-up matkonsept i Bergen, hvor tamilsk mat blir servert i bergenske hjem, jobber Manoharan for å finansiere opprettelsen av både en tamilsk restaurant i Norge og en krydderfabrikk i Tamil Eelam.

Statsviter Peter Stuart Robinson jobber som førsteamanuensis ved Universitet i Tromsø. Han har en Phd i statsvitenskap med fokus på internasjonale relasjoner. Han har den seneste tiden forsket på krisehåndtering og representasjon av kriser som politisk handling, med fokus på de ulike tilnærmingene til økonomi- og migrasjonskrisene i Hellas.
(ENG)

SASUSU Radio invites to the radio show «The End of the World #3» with Øyvind Fuglerud, Godfrey Manoharan, Stuart Robinson, Kalyany Sivagnanam.

In the third issue of the radio show «The End of the World» we take a closer look at the war in Sri Lanka, and what consequences Norwegian diplomacy has had on the island until the present day. Through a pre-recorded conversation with professor at the Museum of Cultural History and social anthropologist, Øyvind Fuglerud, we investigate the Norwegian contribution to the peace process in Sri Lanka, and what connections may be drawn from the peace process to the current economic crisis which is ravaging the country. To migrate the conversation to Norway we have brought with us our own chef, Tamil activist and advocate for the Tamil people in Norway during the last phase of the civil war, Godfrey Manoharan, and associate professor at The Arctic University of Norway, Peter Stuart Robinson. Together we discuss the problematic trope of Norway as a “peace nation” and the realities of Norwegian engagement in various global conflicts, and what responsibility Norway has for the failure of peace treaties it has helped facilitate.

In addition, Kalyany Sivagnanam will give us an introduction and a taste of the thematics for the next radio show, which focuses on Tamil cultural practices in Norway. Sivagnanam will talk about her self-initiated cultural centre for children based in Oslo - Narthana Kaviyam Dance and Music Centre.Sivagnanam has brought her daughter and student at the centre, Vaithehi Thayaparan, to give a dance performance during the radio show.

Kalyany Sivagnanam is a Tamil music and dance teacher, the initiator and manager of Kaviyam Dance and Music Centre for children in the Oslo region. She was raised in Tamil Eelam and Vadsø.

Godfrey Manoharan is a Tamil activist, chef, and songwriter for the artist Steven Manoharan. Manoharan was an advocate for Tamils in Norway during the last phase of the Srilankan genocide in 2009. Through his pop-up Tamil food-concept in Bergen, where he serves Tamil food in and to Bergen homes, Manoharan works to finance and establish a Tamil restaurant in Norway and a spice factory in Tamil Eelam. 

P. Stuart Robinson is Associate Professor of Political Science at UiT The Arctic University of Norway. He holds a PhD in Political Science (International Relations) from the University of British Columbia. His recent research has focused on the social dynamics of political change as expressed in cultural fields and urban environments. He is currently working on crisis management—and representation—as political agency, focusing on diverse responses to Greek economic and migratory pressures. This builds on his earlier theoretical work on political crisis. Robinson also writes regularly about film for a more general audience.

Live radio DJ: Fredrik Einevoll

(NO)

Stigende opp fra saltet og den død-fiskelukten vokste Fredrik Einevoll opp i Skjervøy i Nord-Troms der han produserte obskure CD mixtapes med afrikansk trommemusikk og hiphop. Som DJ og musiker tilfører han dristighet til den etablerte techno DJ og trendige vinyl reutgivelse scenen i Tromsø. Fredrik Einevoll gir en bredere smak til SASUSU Radio med et musikalsk broderi av teknisk håndverk og lyder for de abstrakte reaksjonære, og med et lite hint til Natur og Ungdom sin varm sjokolade rundt bålet politikk.

(ENG)

Rising from the salt and dead fish smell Fredrik Einevoll grew up in Skjervøy Nord Troms making obscure CD mixtapes with African drum music and hiphop. As a DJ and musician he presents raw music to an established techno and trendy vinyl reissue DJ scene in Tromsø. Fredrik Einevoll will flavour SASUSU Radio with a embroidery of technical craft and sounds, for the real abstract reactionaries with a flavour of Young Friends of the Earth and their warm hot chocolate around the bonfire politics.