Film: அசுரன் (1995)

22. mars

KL 19:00

Kurant9000

Skippergata 20, 9008 Tromsø

Purple, Organism

(NO)

Filmvisning av Asuran fra 1995 på Verdens ende.

En forsker gjør undersøkelser i den indiske jungelen med hjelp av lokalbefolkningen. Når de møter på en ukjent kraft som vandrer rundt i jungelen, settes livene deres på prøve. Asuran (som kan oversettes til demon eller jotne) er en tamilskspråklig skrekkfilm fra 1995 og er en amalgamasjon av Hollywood-filmen Predator (1987).

(ENG)

Film screening of Asuran from 1995 at The End of the World.

A scientist is doing research in the jungles of India with the help of locals, where they are faced with a life and death situation, as an unknown force prowls the jungle. Asuran (translateable as demon) is a 1995 Tamil language horror film and is an amalgamation of the Hollywood film Predator (1987).

Kino for brente minner

(NO)

Gjennom utstillingsperioden viser vi tamilske filmer ukentlig i lyd- og videoinstallasjonen Verdens ende på Kurant. Filmene vil bli vist uten undertekster, og filmopplevelsen gjenspeiler den erfaringen mange har hatt med tamilsk film gjennom en oppvekst i diasporaen. Om man ikke behersker språket, må man lese filmene på en annen måte, tolke dem gjennom det reint audiovisuelle.


Cinema for burnt memories

(ENG)

Throughout the exhibition period we will screen Tamil movies in the sound and video installation The End of the World at Kurant. The movies will be shown without subtitles, and as such the viewing experience will reflect the experience of watching Tamil-language films growing up in the diaspora. If one doesn’t have the language, films must be read and understood differently, through an immersion in audiovisual storytelling techniques.