Film: கந்தன் கருணை (1967)

15. mars

KL 19:00

Kurant9000

Skippergata 20, 9008 Tromsø

(NO)

Filmvisning av Kandhan Karunai fra 1967 på Verdens ende.

Kandhan Karunai følger livet til den dravidiske og tamilske krigsguden Lord Murugan, en av avatarene av guden Shiva. Filmen forteller om Murugans fødsel, ekteskap og hans anerkjennelse som lederen for himmelens hær. 

(ENG)

Film screening of Kandhan Karunai from 1967 at the End of the World.

Kandhan Karunai follows the life of the Dravidian and Tamil God of war, Lord Murugan. As one of the avatars of the God Shiva, the film recounts the story of Lord Murugan, his birth, marriage and his acceptance as the head of the army of heaven.


Kino for brente minner


(NO)

Gjennom utstillingsperioden viser vi tamilske filmer ukentlig i lyd- og videoinstallasjonen Verdens ende på Kurant. Filmene vil bli vist uten undertekster, og filmopplevelsen gjenspeiler den erfaringen mange har hatt med tamilsk film gjennom en oppvekst i diasporaen. Om man ikke behersker språket, må man lese filmene på en annen måte, tolke dem gjennom det reint audiovisuelle.

Cinema for burnt memories


(ENG)

Throughout the exhibition period we will screen Tamil movies in the sound and video installation The End of the World at Kurant. The movies will be shown without subtitles, and as such the viewing experience will reflect the experience of watching Tamil-language films growing up in the diaspora. If one doesn’t have the language, films must be read and understood differently, through an immersion in audiovisual storytelling techniques.